Чланови Савета за културу на данашњој седници већином гласова прихватили су Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња Тврђава са подграђем у Петроварадину и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници Савет је већином гласова прихватио и Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду у 2018. години, као и Предлог програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду и такође их упутио Скупштини града на разматрање.

О прихваћеним извештајима и Предлогу програма расправљaће одборнице и одборници на седници Скупштине Града Новог Сада у среду, 27. новембра.