Чланови Комисије за називе делова насељених места и јавних служби Скупштине Града Новог Сада на данас одржаној седници утврдили су предлогe решења по којим би неколико улица у Ковиљу добиле назив. Тако би на предлог Историјског архива Града Новог Сада улица која почиње између кп 392 и кп 427, иде дуж кп 3316/1, кп 3316/2, кп 7032 и завршава се између кп 5243 и кп 4493, добила назив по епископу горњокарлавочком Илариону Зеремском, улица која почиње између кп 465 и кп 470, иде дуж кп 467, кп 1502/1, кп 411, кп 412/1 и завршава се код кп 452, добила би назив по професору српског језика и књижевности, културном раднику Милошу Коларову и улица која почиње између кп 2761 и кп 2770, иде целом дужином кп 2762 и завршава се између кп 2748/1 и кп 2763, добила би назив по сликару Живојину Мишкову. На предлог групе запослених у Музеју Војводине, улица која почиње између кп 1257 и кп 3311/2, иде дуж кп 3311/1 и завршава се између кп 982 и кп 1258 , добила би назив по политичару и некадашњем градоначелнику Новог Сада, Тими Врбашком, а улица која почиње између кп 2197 и кп 2142, иде целом дужином кп 2199, и завршава се између кп 2183 и кп 2136/2, добила би назив по филологу и оцу рационалног пчеларства у Срба, Јовану Живановићу.

Комисија је утврдила предлог решења, да се улици која почиње од кп 851/8, између кп 710/3 и кп 851/7 и завршава се код кп 701/3 између кп 723/7 и 701/1 у КО Нови Сад IV, на предлог запослених у Музеју Војводине, да назив по сликарки Ољи Ивањицки, а улици на простору кп 3144/3, 3149/3, 3152/2, која чини улични фронт кп 3157/2 КО Нови Сад I, на предлог Милице Влаисављевић, да назив по грађевинском инжењеру, конструктору и иноватору, професору Универзитета, Бранку Жежељу.

На данашњој седници Комисија је утврдила предлог решења, а на предлог запослених у Музеју Војводине, да се улици која почиње између кп 3057/1 и кп 3055, иде дуж кп 3056 и завршава се код границе са насељеним местом Нови Сад, између кп 3057/5 и кп 3034, да назив по трговцу и песнику Авраму Милетићу, а улици која почиње између кп 4171 и кп 4180, иде дуж кп 4179, кп 4178/1 и завршава се између кп 4177 и кп 4176, све у КО Ветерник, да назив по књижевном историчару и теоретичару, критичару и преводиоцу, професору Универзитета Драгиши Живковићу.

Утврђен је предлог решења да се улицама у КО Ветерник на предедлог запослених у Музеју Војводине и то на к.п. 4196/1 КО Ветерник, да назив Урош Стефан Несторовић, филозоф, правник, педагошки писац, а улици на кп 3379/3, да назив по доктору медицине Јовану Апостоловићу.

Комисија је утврдила предлог решења да улице у КО Ветерник и то она која почиње између кп 2580/119 и кп 2584/8, иде целом дужином кп 2581/3, кп 2581/11 и завршава се између кп 2580/25 и кп 2584/3, на предлога Бранке Ракић, добије назив по грчкој оперској певачици Марији Калас, док би улица, на предлог Завичајног удружења “Сава Мркаљ”, која почиње између кп 4278/45 и кп 3670/2, иде дуж кп 4278/46, кп 4278/33, кп 4278/11, кп 4278/24 и завршава се између кп 4278/32 и кп 3639, добила назив по српском учитељу, монаху и филозофу Сави Мркаљу.

Утврђени су предлози решења по којима се улици у Петроварадину која почиње између кп 5203/2 и 5208/6, прати кп 5208/1, 5207/1 и 5206/1, и завршава се између кп 5204/1 и 5206/2, на предлог грађана ове Месне заједнице, да назив Улица орахова, улици која почиње кп 672/2 и 876/6 у Лединцима, на предлога грађана Лединаца да назив Улица сремских винограда и да се улица на кп бр. 442/3 и др. у Сремској Каменици назове Улица мирисна пољана, на предлог Иване Пашалић.

Након што мишљење дају Национални савети мађарске, словачке и русинске националне мањине и Савет за међунационалне односе Града Новог Сада, а надлежни покрајински секретаријат да претходну сагласност, Скупштина града ће расправљати о прихваћеним предлозима.