На данашњој седници чланице и чланови Савета за јавни ред и мир и безбедност Скупштине Града Новог Сада већином гласова усвојили су Предлог одлуке о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2020. годину.

Програм обухвата набавку малог ватрогасног возила за гашење шумских пожара и пожара на отвореном простору са пумпом за воду, резервоаром за воду, резервоаром за пенило, ватрогасном опремом која се складишти на возилу и другом опремом. Средства за реализацију овог Програма обезбеђена су из буџета  Града Новог Сада за 2020. годину у износу од 12.000.000 динара.

Предлогом одлуке одређено је да ће се мало ватрогасно возило за гашење шумских пожара и пожара на отвореном простору, као и друга опрема дати на коришћење Министарству унутрашњих послова – Сектор за ванредне ситуације – Управа за ванредне ситуације у Новом Саду.