На данашњој седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини разматрани су Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом и Предлог закључка о ослобађању обавезе плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, као инвеститора на изградњи 94 стамбене јединице, у Ветернику, у Улици Милана Тепића бб, у циљу обезбеђења трајних стамбених решења за најугроженије избеглице, у оквиру  регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 7 и Потпројекат 9 Компонента 1А.

У циљу омогућавања да у предшколској установи чији је оснивач Град сва уписана деца имају право на бесплатан боравак, а не само деца из социјално угрожених категорија, Предлогом одлуке уређено је да деца предшколског узраста, без обзира на материјални положај породице, имају право на регресирање трошкова боравка у предшколској установи, у износу од 20% од месечне економске цене по детету, односно, имају право на бесплатан боравак, уколико ово право нису остварила по другом основу – речено је на седници.

Поред наведеног, у циљу усклађивања са законом о финансијској подршци породици са децом, Предлогом одлуке уређено је да право на новчану помоћ за прво дете, новчану помоћ за тројке, новогодишњу новчану помоћ, новогодишњи поклон и новчани поклон поводом дана Града, може да оствари и отац детета, уколико је мајка детета страни држављанин, није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права, или је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету, као и да се захтев за остваривање ових права подноси најкасније до навршених годину дана живота детета. За реализацију ове одлуке почев од 1. јануара 2020. године планирају се средства у укупном износу од 613.764.152,00 динара, што је за 306.524.023,00 динара више у односу на средства издвојена у 2019. години.

На седници је речено и да инфраструктурно опремање земљишта у јавној својини Града Новог Сада за изградњу 94 стамбене јединице, намењене обезбеђењу стамбених решења за најугроженије избеглице са територије Града Новог Сада, обезбеђује и финансира Град Нови Сад.