На Седници Савета за економски развој града, одржаној данас у Скупштини Града, разматран је Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2020. годину.

Како је на седници речено, за реализацију Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2020. годину, планирана су средства у укупном износу од 116.832.950,00 динара прихода из буџета Града. Туристичка организација Града Новог Сада у 2020. години реализоваће две програмске активности и један пројекат, и то: Управљање развојем туризма, за шта је предвиђено 42.509.950,00 динара, Промоција туристичке понуде у износу од 73.723.000,00 динара и пројекат: Туристичка сигнализација у износу од 600.000,00 динара.

Реализацијом Програма унапређује се и употпуњује квалитет туристичке понуде на територији Града Новог Сада – закључено је у образложењу.

Чланице и чланови Савета за економски развој града већином гласова прихватили су Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2020. годину и он ће бити упућен на наредну седницу Скупштине ґрада на даље разматрање и усвајање.