На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматран је Предлог стратегије управљања ризицима у органима Града Новог Сада за период од 2020. до 2022. године.

Доношење Стратегије управљања ризицима у органима Града Новог Сада за период од 2020. до 2022. године део је целовитог развоја постојећег система финансијског управљања и контроле у градским управама, посебним организацијама и службама Града Новог Сада, којим је систематично мапирано и уоквирено обављање послова из надлежности органа Града, представља извршавање обавезе прописане Законом о буџетском систему и подзаконским актима, али је и средство подизања нивоа одговорности руководилаца и запослених у органима Града кроз управљање јавним средствима у складу са принципима интерне финансијске контроле која је стратешки циљ Републике Србије у процесу приступања Европској унији и реформи система јавне управе у целини – речено је у образложењу.

Осим тога, применом Стратегије ће се извршити препорука Државне ревизорске институције и створити јединствен систем финансијског управљања и контроле уједначеног квалитета у свим органима Града.