На данашњој седници Савета за образовање и спорт Скупштине Града Новог Сада, већином гласова усвојен је Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2020. годину.

Како је речено на данашњој седници, у 2020. години планирају се укупни приходи овог Предузећа у износу од 546 милиона динара, а најзначајнији приход који се планира је приход од закупа у износу од 520 милиона динара. Укупни планирани расходи за 2020. годину износе 545.917.368,00 динара, где су највећи трошкови, накнаде зарада и осталих личних расхода у висини од 189.030.368,00 динара и трошкови горива и енергије у износу од 159.699.000,00 динара. Планирано је да ово Предузеће у 2020. години остварити добит у износу од 82.632,00 динара.

Савет је усвојио и Предлог одлуке о конверзији дела неизмирених потраживања које Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад има према Јавном предузећу „Спортски и пословни центар Војводина“, у трајни улог Града Новог Сада у капитал Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад.

Овим Предлогом одлуке, а у цињу стабилизације финансијске позиције и омогућавања несметаног пословања овог Предузећа, предвиђено је да се део неизмирених потраживања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад у износу од 55 милиона динара, утврђених на дан 31. децембар 2018. године са обрачунатом каматом, конвертује у трајни улог Града Новог Сада у капитал Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад.