Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници једногласно су прихватили Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Каћ (локалитет предшколске установе у Улици Саве Малешева) и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Прихваћеним Предлогом, изменама и допунама Плана дефинисани су услови за доградњу постојећег објекта предшколске установе у центру Каћа, како би се побољшали услови рада и повећао капацитет за смештај деце. Како је наведено, планира се доградња и реконструкција дела постојеће зграде предшколске установе, тако да се формира слободностојећи, приземни објекат са четири крила која би затварала атријумско двориште. Зона доградње, објашњено је на седници, пратила би постојећу грађевинску линију објекта према улици, уз мања одступања како би обликовно чинила јединствену архитектонску  целину.

О прихваћеном Предлогу изјасниће се одборнице и одборници на седници Скупштине града, заказаној за понедељак, 23. децембра.