На данашњој седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини на дневном реду је била Рекапитулација Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини разматрања питања из области остваривања друштвене бриге за јавно здравље, здравствене заштите од интереса за грађане, уређивања система социјалне заштите, мера за ублажавање сиромаштва и подршке деци и породици, као и праћења рада установа здравствене и социјалне заштите чији је оснивач Град Нови Сад у периоду од јула 2016. године до децембра 2019. године, а разматран је и допис Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад достављеног Савету за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини Скупштине Града Новог Сада 26. децембра 2019. године.

У оквиру прве тачке речено је да Савет за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини, у складу са својим делокругом рада, у овом сазиву, односно од своје прве седнице одржане 13. јула 2016. године, одржао 40 седница на којима су разматрана питања из области здравствене заштите, социјалне заштите, мере за ублажавање сиромаштва, као и остваривање  друштвене бриге о деци и породици. У наведеном периоду Савет је размотрио 87 предлога аката који су били у скупштинској процедури, а донео је и пет посебних закључака када је на своју иницијативу разматрао рад установа здравствене и социјалне заштите. Посебно је наглашено да је Савет донео два закључка којим је надлежним органима Града и Аутономне Покрајине Војводине указао на изазове са којима се суочавају Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад и Центар за социјални рад Града Новог Сада.