Чланови Комисије за називе делова насељених места и јавних служби Скупштине Града Новог Сада на данас одржаној седници утврдили су предлоге решења за називе неколико улица на Сајлову. Тако би на предлог Историјског архива Града Новог Сада, улица Сајлово 10 добила назив по адвокату, првом уставописцу Србије др Божидару Грујовић, улица Сајлово 12 добила би назив по трговцу, добротвору Матице српске, Јефти Тешићу, улица Сајлово 21 добила би назив по српском историчару Сими Ћирковићу, а улица Сајлово 17 добила би назив по песнику и преводиоцу Благоју Бранчићу. На предлог групе запослених у Музеју Војводине улица Сајлово 34 добила би назив по правнику, историчару, културном и јавном раднику Николи Милутиновићу, док би улица Сајлово 38 добила назив по Стефану Вујановском. На предлог архивског саветника у Архиву Војводине Милене Поповић Субић, улица Сајлово 13 добила би назив по хуманитарки и борцу за женска права Катарини Миловук, улица Сајлово 26 добила би назив по српској добротворки Дафини Нани Натошевић, док би на предлог Музеја Града Новог Сада улица Сајлово 31 добила назив по педагошкињи, етнографкињи, книжевници и преводилици Јелици Беловић Бернаджиковској.

Комисија је утврдила решење да улици која се налази на парцелама бр. 540/41, 540/38 и 540/52, у КО Нови Сад IV, да назив по математичарки, професору универзитета и академику др Олги Хаџић, на предлог Историјског архива Града Новог Сада.

На данашњој седници чланови Комисије једногласно су донели решења да се улицама у Ченеју и то оној која почиње од границе са насељеним местом Нови Сад, између кп 3809 и кп 4174/2, иде целом дужином кп 4191 и завршава се код границе са насељеним местом Бачки Јарак, код кп 3483/2, да назив Улица темерински пут, а улици која почиње између кп 3825/1 и кп 3856/1, иде целом дужином кп 4556, кп 4555 и завршава се између кп 3813 и кп 3814, да назив Улица огледних поља, док би улице које су у продужетку Улице Косте Нађа, Улице партизанске и Улице змајевачки друм, добиле назив по улици на коју се настављају.

Након што мишљење дају Национални савети мађарске, словачке и русинске националне мањине и Савет за међунационалне односе Града Новог Сада, а надлежни покрајински секретаријат да претходну сагласност, Скупштина града ће расправљати о прихваћеним предлозима.