Градска изборна комисија одржала је 12. седницу 3. март 2020. године, а на Дневном реду су биле следеће тачке:
Усвајање Записника са 11. седнице Градске изборне комисије,
Утврђивање Пословника Градске изборне комисије – пречишћен текст,
Доношење закључка којим се задужује Служба за заједничке послове Града Новог Сада да сачини Предлог финансијског плана Градске изборне комисије,
Доношење закључка о одређивању одговорних лица за обављање финансијских послова за Градску изборну комисију,
Доношење закључка о поверавању на чување и употребу печата Градске изборне комисије,
Доношење закључка о утврђивању допуне захтева ЈКП „Информатика“ Нови Сад за иницијализацију и прилагођавање апликације за обраду података за избор одборника Скупштине Града Новог Сада у складу са Aутентичним тумачењем члана 40. став 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11 и 12/20),
Доношење закључка о одређивању просторије и обезбеђивању техничких услова за рад Градске изборне комисије на спровођењу избора за одборнике Скупштине Града Новог Сада 2020. године,
Доношење закључка о упућивању захтева Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис“ Нови Сад за одобравање бесплатног коришћења паркинг места за чланове Градске изборне комисије за време спровођења избора за одборнике Скупштине Града Новог Сада 2020. године,
Доношење закључка о задуживању Службе за заједничке послове да обезбеди возача за потребе Градске изборне комисије за спровођења избора за одборнике Скупштине Града Новог Сада 2020. године, и
Доношење Решења којим се мења назив и седиште бирачких места 8, 9 и 10 у Футогу, Улица цара Лазара број 141.

Градска изборна комисија утврдила је пречишћен текст Пословника Градске изборне комисије. Комисија је задужила Службу за заједничке послове Града Новог Сада да сачини Предлог финансијског плана ГИК-а, а усвојен је и закључак о одређивању одговорних лица за обављање финансијских послова за Градску изборну комисију. На данашњој седници донето је решење којим се мења назив и седиште бирачких места број 8, 9 и 10 у Футогу у Улици цара Лазара 141 (Дом МЗ “Футог”), тако што ће се наведена бирачка места налазити у “Партизану”, канцеларије 1, 2 и 3, у Улици цара Лазара 50. Решење је донето јер су просторије бирачких места 8, 9 и 10 у Дому МЗ “Футог” неусловна за коришћење.