Градска изборна комисија одржала је 13. седницу 4. март 2020. године, а на Дневном реду су биле следеће тачке:
Усвајање Записника са 12. седнице Градске изборне комисије,
Утврђивање образаца за поступак кандидовања за изборе за одборнике Скупштине Града Новог Сада,
Утврђивање образаца аката Градске изборне комисије за проглашење изборне листе, одбацивање изборне листе, одбијање изборне листе, утврђивање да ли политичка странка националне мањине односно коалиција регистрованих политичких странака националних мањина има или нема положај политичке странке односно коалиције странака националних мањине и о испуњењу, односно неиспуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије,
Доношење Роковника за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике  Скупштине Града Новог Сада, расписаних за 26. април 2020. године,
Доношење Финансијског плана Градске изборне комисије,
Доношење закључка којим се задужује Служба за заједничке послове да предузме активности да главни улаз зграде Скупштине буде отворен 24 часа од дана расписивања избора и да се интезивира физичко-техничко обезбеђење и одржавање хигијене у Скупштини Града Новог Сада до завршетка изборних радњи, и
Предлог закључка о начину рада Градске изборне комисије у периоду подношења изборних листа за избор за одборнике Скупштине Града Новог Сада

Градска изборна комисија, на данашњој седници, утврдила је обрасце за поступак кандидовања за изборе за одборнике Скупштине Града Новог Сада, као и обрасце аката Градске изборне комисије за проглашење изборне листе, одбацивање изборне листе, одбијање изборне листе, утврђивање да ли политичка странка националне мањине односно коалиција регистрованих политичких странака националних мањина има или нема положај политичке странке односно коалиције странака националних мањине и о испуњењу, односно неиспуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије. На данашњој седници, Комисија је утврдила Роковника за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Града Новог Сада, расписаних за 26. април 2020. године, а усвојен је и Финансијски плана.