Градска изборна комисија је на 17. седници, одржаној 9. марта 2020. године, прогласила Изборну листу Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА, коју је поднела Српска радикална странка за избор одборника Скупштине Града Новог Сада.

Градска изборна комисија је на 17. седници донела Закључак којим се подносиоцу Изборне листе SASVIM DRUGA PRIČA – NOVOSAĐANI, налаже да отклони утврђене недостатке у Изборној листи у року од 48 часова од достављања Закључка.