Градска изборна комисија је на 21. седници, одржаној 13. марта 2020. године, прогласила Изборну листу ИСТИНА – ADAVIERA – ИВАНА ВУЈАСИН, коју је поднела ИСТИНА – ADAVIERA за избор одборника Скупштине Града Новог Сада и утврдила положај политичке странке националне мањине.

Комисија је донела и Решење којим се утврђује да ИСТИНА – ADAVIERA, као подносилац Изборне листе ИСТИНА – ADAVIERA – ИВАНА ВУЈАСИН, за избор одборника Скупштине Града Новог Сада, испуњава услове за одређивање представника у проширени састав Градске изборне комисије.

Градска изборна комисија је на 21. седници утврдила да су за представнике Коалиције “Социјалистичка партија Србије (СПС) – Јединствена Србија (ЈС)”, као подносиоца Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – “Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма”, у проширени састав Градске изборне комисије одређени Маријана Мијатовић за чланицу и Александар Јањин за заменика чланице. Комисија је донела и решење о измени Финансијског плана.