Сходно Закључку Владе Републике Србије 05 Број: 53-2561/2020 од 16. марта 2020. године, због новонастале ситуације и предузимања мера у борби против ширења вируса COVID-19, Скупштина Града Новог Сада обавештава јавност да се обуставља рад са странкама путем непосредног контакта.

Наставак обављања послова ће се обезбедити путем писане или електронске поште или телефонским путем. Обустава рада са странкама путем непосредног контакта се спроводи до дана престанка ванредног стања.

Kомуникација са Скупштином Града Новог Сада и Службом Скупштине Града Новог Сада може се остварити, а све потребне информације из делокруга рада наведених органа могу се добити путем телефона: 021 488-27-00

Комуникација се може остварити и путем e-mail адреса:
skupstinagrada@novisad.rs
sluzbaskupstine@novisad.rs
infoskupstina@gmail.com