Градска изборна комисија је на 27. седници, одржаној 18. маја 2020. године, утврдила да су за представнике ИСТИНА – ADAVIERA, као подносиоца Изборне листе ИСТИНА – ADAVIERA – ИВАНА ВУЈАСИН, у проширени састав Градске изборне комисије одређени Сања Цветковић за чланицу и Лаза Велицки за заменика чланице.