Градска изборна комисија, на 28. седници одржаној 19. маја 2020. године, донела је Закључак којим се политичким субјектима, односно коалицијама политичких странака и групама грађана, подносицима изборне листе за избор одборника Скупштине Града Новог Сада на изборима расписаним за 21. јун 2020. године, указује да је обавезно да приликом предаје изборне листе у коалиционом споразуму или уговору о оснивању групе грађана именују лице одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и контакт са Агенцијом за борбу против корупције, са личним подацима лица (ЈМБГ, адреса становања), ради поступања Агенције за борбу против корупције на основу Закона о финансирању политичких активности.