На 29. седници Градске изборне комисије, одржане 26. маја 2020. године, чланови ГИК-а обавештени су о спроведеном поступку набавке услуга иницијализација и прилагођавање апликације за обраду података за избор одборника Скупштине Града Новог Сада. На данашњој седници чланови ГИК-а обавештени су и о спроведеном поступку набавке добара – нафтни деривати за потребе ГИК-а, као и о спроведеном поступку набавка добара – потрошни материјал за потребе Градске изборне комисије. Сходно спроведеним поступцима, на данашњој седници образована је и именована Радна група ради праћења процеса иницијализације и прилагођавања апликације за обраду података за избор одборника Скупштине Града Новог Сада, а одређена су и овлашћена лица ГИК-а за пријем бонова за нафтне деривате и за пријем потрошног материјала.

Градска изборна комисија, на 29. седници одржаној 26. маја 2020. године, донела је Одлуку о накнадама за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Новог Сада расписаних за 21. јун 2020. године.