На 32. седници Градске изборне комисије, одржане 2. јуна 2020. године, чланови ГИК-а обавештени су о спроведеном поступку набавке услуга превођења, као и о спроведеном поступку набавке услуга штампања изборног материјала.

Чланови ГИК-а, на данашњој седници, обавештени су и о спроведеном поступку набавке добара административни материјал, а упознати су и са спроведеним поступком набавке добара репрезентација за потребе Градске изборне комисије.