Градска изборна комисија је на 36. седници, одржаној 7. јуна 2020. године, донела Одлуку о објављивању укупног броја бирача на подручју Града Новог Сада. Наиме, Решењем Министарства државне управе и локалне самоуправе, утврђено је да је у делу Јединственог бирачког списка за подручје Града Новог Сада уписано укупно 332.640 бирача, са даном 5. јуном 2020. године.

Такође, чланови ГИК-а одбацили су, као неоснована, два приговора подносиоцa Изборне листе политичке странке Ратни ветерани за Србију – Vojnovi veterani pre Srbsko на решења Градске изборне комисије да ова политичка странка нема положај политичке странке словачке националне мањине, као и да не испуњава услове за одређивање представника у проширени састав ГИК-а.