Чланови Савета за комуналне делатности на данашњој седници прихватили су већином гласова Предлог одлуке о измени Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину – текуће субвенције и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници, већином гласова, прихваћени су и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину, потом Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину и Предлог одлуке којом се предлаже Влади Републике Србије да донесе Одлуку о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде, катастарских парцела у К.О. Нови Сад IV и то парцела број: 540/51; 540/52; 540/53; 540/57; 540/58; 540/63; 540/64; 540/66; 540/79; 540/80 и 540/81.

Већином гласова Савета прихваћен је Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2019. годину, потом План рада Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2020. годину, као и Извештај и анализа рада Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада у вези са организацијом и спровођењем превентивних и оперативних мера заштите од епидемије и пандемије на подручју Града Новог Сада у 2020. години, за време ванредног стања и након укидања ради ублажавања последица болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада на разматрање.