Градска изборна комисија је на 37. седници, одржаној 8. јуна 2020. године, одбацилa, као недопуштен, приговор бирача З.Б., изјављен на Закључак ГИК-а којим се утврђује да Изборна листа СУВЕРЕНИСТИ, садржи укупно 14 недостатака, те је наложено подносиоцу Изборне листе да недостатке отклони најкасније у року од 48 часова.