Председник Скупштине Града Новог Сада Здравко Јелушић сазвао је данас прву, конститутивну седницу Скупштине Града Новог Сада. Седница је заказана за петак, 21. августа 2020. године у 10 часова, у Великој сали Скупштине Града Новог Сада.

За седницу је предложен следећи Дневни ред:
1. Потврђивање мандата одборника Скупштине Града Новог Сада
2. Избор председника Скупштине Града Новог Сада
3. Избор заменика председника Скупштине Града Новог Сада
4. Постављење секретара Скупштине Града Новог Сада
5. Постављење заменика секретара Скупштине Града Новог Сада
6. Избор председника, заменика председника и чланова Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитета питања