На данашњој седници Сaвeтa зa jaвни рeд и мир и бeзбeднoст разматран је и већином гласова прихваћен Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2019. годину.

У Извештају се каже да Програм обухвата набавку навалног ватрогасног возила (возило са припадајућом опремом) као наставак реализације из 2018. године. Средства за реализацију Програма обезбеђена су из буџета Града Новог Сада за 2019. годину у износу од 31.500.000,00 динара.

Средства за уговорени износ од 29.562.840,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност за наведено навално ватрогасно возило плаћена су добављачу 19.08.2019. године. Навално ватрогасно возило је дато на коришћење Министарству унутрашњих послова – Сектор за ванредне ситуације – Управа за ванредне ситуације у Новом Саду, на основу Уговора о давању на коришћење навалног ватрогасног возила (возило са припадајућом опремом), речено је на седници.