Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку на данашњој седници већином гласова усвојили су Извештај о реализацији годишњег Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2019. годину и Годишњи извештај о раду Стамбене агенције Града Новог Сада за 2019. годину.

Савет је на истој седници прихватио Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 31 март 2020. године, Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30 јун 2020. године, те усвојио Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2019. годину, Предлог решења о размени непокретности непосредном погодбом између Града Новог Сада и EUROINVEST NS DOO NOVI SAD, Предлог одлуке о изради измена и допуна Просторног плана Града Новог Сада (локалитет радне зоне у Каћу) и Предлог решења о именовању ликвидационог управника Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду – у ликвидацији.

О усвојеним извештајима и предлозима, и прихваћеним нформацијама, расправљаће одбонице и одборници на седници Скупштине града заказаној за петак, 2. октобра.