Данас је одржана III седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. Оставка Марка Јовановића на функцију одборника у Скупштини Града Новог Сада

2. Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Новог Сада са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

3. Одлука о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2019. годину

4. Одлука о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама

5. Одлука о допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Новог Сада

6. Одлука о допуни Одлуке о уређењу Града Новог Сада

7. Одлука о изради измена и допуна Просторног плана Града Новог Сада (локалитет радне зоне у Каћу)

8. Одлука о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду, за школску 2020/2021. годину

9. Одлука о успостављању сарадње између Града Новог Сада, Република Србија и Администрације Петроградског рејона Санкт-Петербург, Руска Федерација

10. Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години за период јануар-децембар 2019. године

11. Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. годину- текуће субвенције

12. Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2019. годину

13. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину,  за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године

14. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2019. годину, за период I-XII 2019. године

15. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године

16. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину, за период 01. јануар – 31. децембар 2019. године

17. Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2019. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 01. јануар – 31. децембар 2019. године

18. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године

19. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године

20. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину

21. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2019. годину

22. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. годину

23. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2019. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2019. годину

24. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину

25. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину

26. Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2019. годину

27. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину

28. Извештај о реализацији Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину

29. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину

30. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину

31. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2019. годину, са Редовним годишњим финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2019. годину

32. Извештај о реализацији годишњег Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2019. годину

33. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајима Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“  Нови Сад за 2019. годину

34. Решење о давању сагласности на Извештај о раду и завршни рачун Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2019. годину

35. Годишњи извештај о раду Стамбене агенције Града Новог Сада за 2019. годину

36. Извештај о реализацији Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за период јануар-децембар 2019. године

37. Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2020. године

38. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину, за период 01. јануар – 30. јун 2020. године

39. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2020. године

40. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2020. године

41. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2020. године

42. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2020. годину, за период I-VI 2020. године

43. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар-30. јун 2020. године

44. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за период од 01. јануара до 30. јуна 2020. године

45. Закључак поводом Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 31 март 2020. године

46. Закључак поводом Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30 јун 2020. године

47. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад о расподели добити за 2019. годину

48. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад о расподели добити за 2019. годину

49. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Информатика“ Нови Сад о расподели добити за 2019. годину

50. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад о расподели добити за 2019. годину

51. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад о расподели добити за 2019. годину

52. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад о расподели добити за 2019. годину

53. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад о расподели добити исказане на дан 31.12.2019. године

54. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад о расподели добити исказане на дан 31.12.2019. године

55. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад о расподели добити за 2019. годину

56. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад о расподели добити за 2019. годину

57. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад о расподели добити за 2019. годину

58. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2019. годину

59. Извештај о раду Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2019. годину

60. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2020. годину

61. Решење о размени непокретности непосредном погодбом између Града Новог Сада и EUROINVEST NS DOO NOVI SAD

62. Одлука о конверзији потраживања Града Новог Сада у удео Града Новог Сада у капиталу Предузећа за водне путеве Иван Милутиновић – ПИМ а.д. Београд и отпису потраживања овом привредном друштву

63. Оставка Добросава Арсовића на функцију директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“, Нови Сад

64. Оставка Душана Бајића на функцију директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“, Нови Сад

65. Оставка Ненада Барца на функцију директора Јавног комуналног предузећа „Информатика“, Нови Сад

66. Оставка Горана Зарића на функцију директора Стамбене агенције Града Новог Сада

67. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад

68. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад

69. Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад

70. Решење о именовању ликвидационог управника Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду – у ликвидацији

71. Решење о именовању ликвидационог управника Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду – у ликвидацији

72. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о именовању члана Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика у Футогу

– Решење о именовању вршиоца дужности директора Стамбене агенције Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника и два члана Управног одбора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању председника и члана Управног одбора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач

– Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач

– Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач

– Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач

– Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Новосадског позоришта –  Újvidéki Színház”, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Средње машинске школе Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду

– Решење о разрешењу члана и именовању два члана Школског одбора Гимназије „Светозар Марковић“ Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Прва војвођанска бригада“ Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Техничке школе „Павле Савић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Михајло Пупин“, Ветерник

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије „Исидора Секулић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Електротехничке школе „Михајло Пупин“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Електротехничке школе „Михајло Пупин“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и избору члана Савета за економски развој Града

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама на територији Града Новог Сада