Чланови Савета за културу и информисање су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Извештај о раду Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, Нови Сад за 2019. годину, Извештај о раду Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић – Калин“ у Новом Саду за 2019. годину, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, Предлог одлуке о изменама Одлуке о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе и Предлог програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду.

Прихваћени су извештаји о раду и пословању за 2019. годину и то, Музеја Града Новог Сада, Петроварадин, Историјског архива Града Новог Сада, Културног центра Новог Сада, Градске библиотеке у Новом Саду, Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Стеријиног позорја, Нови Сад, Позоришта младих, Нови Сад, Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин, Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад, Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач, Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог, Културног центра „Руменка“ и „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház”, Нови Сад.

Савет је усвојио предлоге решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада за 2020. годину и то, Културног центра Новог Сада, Историјског архива Града Новог Сада, Музеја Града Новог Сада, Петроварадин, Стеријиног позорја, Нови Сад, Културног центра „Руменка“ и Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“.

На данашњој седници усвојени су и предлози решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада за 2020. годину и то, Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Градске библиотеке у Новом Саду, Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин, „Новосадског позоришта – Ujvideki Szinhaz“, Нови Сад, Позоришта младих, Нови Сад, Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог и Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад.