Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку на данашњој седници већином гласова усвојили су Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Историјском архиву Града Новог Сада, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада „SPV TISA“ d.o.o. Novi Sad, Предлог одлуке о додели стана, Предлог Плана детаљне регулације центра Руменке и Предлог Плана детаљне регулације дела центра у Ветернику.

На данашњој седници усвојени су предлози Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације и то, насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет у Улици Јована Цвијића број 38), простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (простор у јужном делу блока између Улице Лазе Нанчића и Булевара Европе), насељеног места Футог (локалитет северно од Улице Моше Пијаде), старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (локалитет гараже у Улици Модене).

Савет је усвојио предлоге одлуке о изради Плана детаљне регулације и то, подручја за пословање јужно од Државног пута А1 (Е-75) у Новом Саду, блокова између Темеринске, Кисачке и Доситејеве улице у Новом Саду, дела Салајке северно од Партизанске улице у Новом Саду, дела Салајке јужно од Партизанске улице у Новом Саду, подручја јужно од градске главне саобраћајнице на Алибеговцу а западно од Буковачког пута у Петроварадину и подручја јужно од главне градске саобраћајнице на Алибеговцу а источно од Буковачког пута у Петроварадину.

На истој седници приваћен је Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду (локалитет у Улици Дожа Ђерђа број 42-44), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду (локалитет у Улици Дожа Ђерђа бр. 64-66) и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације  линијског центра дуж Улице цариоце Милице у Футогу (локалитет на парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 К.О. Футог).