Данас је одржана IV седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. Оставка Милоша Пајовића на функцију одборника Скупштине Града Новог Сада

2. Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Новог Сада са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

3. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину

4. Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину – текуће субвенције, за период јануар – јун 2020. године

5. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активност Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину – за период јануар – јуни 2020. године

6. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину, за период од 1. јануара до 30. јуна 2020. године

7. Шестомесечни извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину

8. Извештај о раду и пословању Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2019. годину

9. Извештај о раду и пословању Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2019. годину

10. Извештај о раду и пословању Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2019. годину

11. Извештај о раду и пословању Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2019. годину

12. Извештај о раду и пословању Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2019. годину

13. Извештај о раду и пословању Стеријиног позорја, Нови Сад за 2019. годину

14. Извештај о раду и пословању Позоришта младих, Нови Сад за 2019. годину

15. Извештај о раду и пословању Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2019. годину

16. Извештај о раду и пословању Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2019. годину

17. Извештај о раду и пословању Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2019. годину

18. Извештај о раду и пословању Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2019. годину

19. Извештај о раду и пословању Културног центра „Руменка“, Руменка за 2019. годину

20. Извештај о раду и пословању „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház”, Нови Сад за 2019. годину

21. Извештај о раду Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, Нови Сад за 2019. годину

22. Извештај о раду Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић – Калин“ у Новом Саду за 2019. годину

23. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину

24. Одлука о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину

25. Одлука о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2020. години

26. Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2020. годину

27. Одлука о униформи и ознакама на униформи комуналних милиционара

28. Одлука о боји и начину означавања возила, пловила и опреми Комуналне милиције Града Новог Сада

29. Одлука о изменама и допунама Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад

30. Одлука о изменама Одлуке о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе

31. Одлука о утврђивању мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада

32. Одлука о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа

33. Одлука о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

34. Одлука о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа

35. План детаљне регулације центра Руменке

36. План детаљне регулације дела центра у Ветернику

37. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 Kv)

38. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет у Улици Јована Цвијића број 38)

39. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (простор у јужном делу блока између Улице Лазе Нанчића и Булевара Европе)

40. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет северно од Улице Моше Пијаде)

41. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (локалитет гараже у Улици Модене)

42. Одлука о изради Плана детаљне регулације подручја за пословање јужно од Државног пута А1 (Е-75) у Новом Саду

43. Одлука о изради Плана детаљне регулације блокова између Темеринске, Кисачке и Доситејеве улице у Новом Саду

44. Одлука о изради Плана детаљне регулације дела Салајке северно од Партизанске улице у Новом Саду

45. Одлука о изради Плана детаљне регулације дела Салајке јужно од Партизанске улице у Новом Саду

46. Одлука о изради Плана детаљне регулације подручја јужно од градске главне саобраћајнице на Алибеговцу а западно од Буковачког пута у Петроварадину

47. Одлука о изради Плана детаљне регулације подручја јужно од главне градске саобраћајнице на Алибеговцу а источно од Буковачког пута у Петроварадину

48. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду (локалитет у Улици Дожа Ђерђа број 42-44)

49. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду (локалитет у Улици Дожа Ђерђа бр. 64-66)

50. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације линијског центра дуж Улице царице Милице у Футогу (локалитет на парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 К.О. Футог)

51. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину

52. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину

53. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину

54. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у  2020. години

55. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2020. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове

56. Одлука о Програму економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последице епидемије заразне болести COVID-19 У Републици Србији, Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад

57. Одлука о Програму економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последице епидемије заразне болести COVID-19 У Републици Србији, Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

58. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину

59. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину

60. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину

61. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину

62. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2020. годину

63. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину

64. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2020. годину

65. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Међуопштинске радне групе за управљање комуналним отпадом за 2020. годину

66. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2020. годину

67. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2020. годину

68. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама Програмa рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2020. годину

69. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама Програмa рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2020. годину

70. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2020. годину

71. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2020. годину

72. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2020. годину

73. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2020. годину

74. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама Програмa рада „Новосадског позоришта – Ujvideki Szinhaz“, Нови Сад за 2020. годину

75. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама Програмa рада Позоришта младих, Нови Сад за 2020. годину

76. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама Програмa рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2020. годину

77. Решење о сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2020. годину

78. Решење о сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2020. годину

79. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама Програмa рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2020. годину

80. Програм спровођења мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду

81. Решење о давању сагласности на Предлог одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад

82. Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању процене вредности капитала Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад

83. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2020. годину

84. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Историјском архиву Града Новог Сада

85. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Центру за социјални рад Града Новог Сада

86. Решење о отуђењу пословног простора из јавне својине Града Новог Сада, Лекарској комори Србије са седиштем у Београду

87. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада „SPV TISA“ d.o.o. Novi Sad

88. Одлука о отпису потраживања по основу неизмирених уступљених јавних прихода Града Новог Сада Друштву са ограниченом одговорношћу за обављање научноистраживачких и развојних послова „ИНСТИТУТ ГОША“, Београд

89. Одлука о додели стана

90. Избор члана Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања на предлог Одборничке групе ЗА НАШ НОВИ САД – ИСТИН

91. Именовање члана и заменика члана Градске изборне комисије на предлог Одборничке групе ЗА НАШ НОВИ САД – ИСТИНА

92. Именовање члана и заменика члана Градске изборне комисије на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

93. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности члана Школског одбора Основне школе „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о разрешењу и избору члана Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и бригу о деци и породици

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника и пет чланова Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању председника и пет чланова Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о престанку дужности четири члана Управног одбора Музеја Града Новог Сада, Петроварадин

– Решење о именовање два члана Управног одбора Музеја Града Новог Сада, Петроварадин

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Музеја Града Новог Сада, Петроварадин

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Музеја Града Новог Сада, Петроварадин

– Решење о престанку дужности пет чланова Управног одбора Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад

– Решење о именовању три члана Управног одбора Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад

– Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад

– Решење о престанку дужности два члана Управног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о именовању два члана Управног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад

– Решење о престанку дужности два члана Управног одбора Културног центра Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању два члана Управног одбора Културног центра Новог Сада, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Културног центра Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Културног центра Новог Сада, Нови Сад

– Решење о престанку дужности чланова Управног одбора Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин

– Решење o именовању чланова Управног одбора Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин

– Решење о престанку дужности председника и члана Надзорног одбора Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин

– Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин

– Решење о престанку дужности чланова Управног одбора Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог

– Решење о именовању чланова Управног одбора Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог

– Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог

– Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Гимназије „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Гимназије „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Гимназије „Лаза Костић“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Гимназије „Лаза Костић“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Техничке школе „Милева Марић – Ајнштајн“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Иво Андрић“, Будисава

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Људовит Штур“, Кисач

– Решење о разрешењу председника и члана и избору председника Савета за економски развој Града

– Решење о разрешењу члана Савета за културу и информисање

– Решење о избору члана Савета за економски развој Града

– Решење о избору члана Савета за културу и информисање

– Решење о избору члана Савета за заштиту животне средине

– Решење о избору члана Савета за спорт и омладину

– Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад