Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава да ће се 107. седница Комисије за планове Скупштине Града Новог Сада одржати у четвртак, 5. новембра 2020. године, у згради ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, Улица сутјеска број 2, у амфитеатру на I спрату, са почетком у 9 часова.

На јавном делу седнице ће се разматрати:

  1. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације радне зоне у североисточном делу града Новог Сада (због промене ширине коридора далековода 110 kV), након  јавног увида,
  2. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (због промене ширине коридора далековода 110 kV) након јавног увида,
  3. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Футог (због промене ширине коридора далековода 110 kV) након јавног увида,
  4. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана детаљне регулације простора за пословање у северном делу Степановићева након јавног увида,
  5. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет стадиона „Карађорђе“ са непосредним окружењем) након јавног увида,
  6. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (локалитет јавних служби у Змај Јовиној улици) након јавног увида.

Нацрт плана био је изложен  на јавни увид, а заинтересована лица, која су у току трајања јавног увида доставила писане примедбе, имају право да на јавној седници Комисије за планове образложе своје примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Услед епидемиолошке ситуације у Републици Србији, моле се сва заинтересована физичка и правна лица која желе да присуствују јавној седници Комисије за планове, да сведу број представника на минимум, уз обавезно поштовање прописаних мера заштите, као и да се пријаве Градској управи за урбанизам и грађевинске послове на planiranje@uprava.novisad.rs  или на број телефона: 021/423-015.