Члановима Савета за особе са инвалидитетом на данас одржаној седници представљена је Организације за помоћ женама с инвалидитетом Из Круга – Војводинa.

Како је на данашњој седници презентовано, ова Организација од 2007. године доприноси унапређењу положаја жена и мушкараца са инвалидитетом спроводећи низ услуга и активности. То су пре свега психосоцијалне и терапијско-едукативне услуге у које спада СОС телефон за жене изложене насиљу, правно саветовање и заступање за жене изложене насиљу, психосоцијална подршка и саветовње за жене изложене насиљу и организовање гинеколошких прегледа за жене са инвалидитетом.

Преко инфо-центра за особе са инвалидитетом, ова Организација пружа информативну подршку путем телефона, СМС порука, имејл порука и лично, затим даје правно саветовање и заступа особе са инвалидитетом, издаје електронски медиј „Портал о инвалидности“, издаје књиге у области студија инвалидности, поседује читаоницу за особе са инвалидитетом као и саветовалиште „Секс позитиван центар“. Поред тога, Из Круга – Војводина спроводе и активности као што су едукативне радионице са елементима радне обуке, радионице ангажоване уметности, истраживачки рад, активност заговарања као и разне кампање.