Чланови Савета за буџет и финансије прихватили су на данашњој седници Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2020. године и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према Извештају приходи и примања буџета Града Новог Сада из свих извора средстава из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, остварени су у износу од 21.812.074.859,56 динара, што представља 74,3 одсто планираних средстава на годишњем нивоу, односно 96,9 одсто планираних средстава буџета према плановима за извршење буџста за период јануар-септембар 2020. године.

Укупни расходи и издаци буџета извршени су у износу од 15.237.392.721,10 динара, којим је измирен део обавеза у извештајном периоду и који чини 51,9 одсто планираних расхода и издатака за целу годину, а 67,7 одсто у односу на планове за извршење буџета за првих девет месеци ове године.

Како је речено, у периоду јануар-септембар 2020. године остварен је укупни фискални суфицит у износу од 2.774.908.567,16 динара.

О прихваћеном Извештају расправљаће одборници и одборнице на наредној седници Скупштине Града Новог Сада.