Чланице и чланови Комисије за представке и предлоге на данашњој седници разматрали су представку упућену у име стамбене заједнице Милеве Марић, а тиче се уклањања графита који се налазе на улазу у зграду ове стамбене зајединице. Предходно су се станари ове стамбене заједнице обраћали ЈКП „Градско зелинило“, као и Градској управи за инспекцијске послове, од које још чекају одговор.

На данашњој седници упућен је одговор на представку везану за испуњење услова са аспекта заштите животне средине Бензинске станице „Бобар Петрол“ Нови Сад“, затим упућен је одговор грађанима у Сремској Каменици из улица Мали до I и Мали до II, као и одговор на проблеме станара улица око Јодне бање, улице Никола Тесла и Ђорђа Бешлина.

Разматрана представка биће упућене надлежним службама и институцијама на разматрање и решавање, а грађани ће одговоре добити на кућне адресе.