На данашњој седници чланице и чланови Савета за јавни ред и мир и безбедност Скупштине Града Новог Сада већином гласова усвојили су Предлог одлуке о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2021. годину.

Програм обухвата набавку навалног ватрогасног возила заједно са припадајућом опремом која иде уз ово возило. Средства за реализацију овог Програма обезбеђена су из буџета Града Новог Сада за 2021. годину у укупном износу од 30.000.000,00 динара.

Предлогом одлуке одређено је да ћe ce навално ватрогасно возило са припадајућом опремом дати на коришћење Министарству унутрашњих послова – Сектор за ванредне ситуације – Управа за ванредне ситуацuје у Новом Саду, док ће се ближи услови за давање навалног ватрогасног возила са припадајућом опремом, као и међусобна права и обавезе уредити посебним уговором кojу закључују Градоначелник Града Новог Сада и Министарство унутрашњих послова – Сектор за ванредне ситуације – Управа за ванредне ситуације у Новом Саду.

За разлику од осталих ватрогасних возила навално ватрогасно возило излази прво на интервенцију јер је најкомплетније, односно опремљено је опремом и алатом за гашење свих врста пожара, а у новије време и опремом за техничке интервенције. Садржи резервоар за воду, резервоар за пенило, пумпу, водену инсталацију, преносне апарате за гашење пожара прахом и угљен диоксидом, преносни апарат за гашење пожара лаких метала и може да одговори на скоро све врсте интервенција. Посада овог возила  састоји се од командира, возача и четири ватрогасца, те се и по томе разликује од осталих ватрогасних возила.