Данас је одржана VII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. Одлука о Програму мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2020. годину

2. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2020. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

3. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину

4. Одлука о прибављању непокретности у јавној својини Града Новог Сада путем изградње објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, а за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад, на Видовданском насељу у Новом Саду

5. Одлука о прибављању непокретности у јавној својини Града Новог Сада путем изградње објекта од посебног значаја за Град Нови Сад – Спортског комплекса у Футогу

6. Одлука о прибављању непокретности у јавној својини Града Новог Сада путем изградње објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад – атлетске дворане и стадиона са инфраструктуром у Новом Саду

7. Одлука о буџету Града Новог Сада за 2021. годину

8. Кадровски план градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада за 2021. годину

9. Одлука о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину

10. Одлука о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2021. години

11. Одлука о Програму одржавања објеката путне привреде за 2021. годину

12. Одлука о Програму изградње објекта за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад на Видовданском насељу у Новом Саду за 2021. годину

13. Одлука о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2021. годину

14. Програм за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2021. годину – текуће субвенције

15. План детаљне регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду

16. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет атлетског стадиона и др.)

17. Одлука о изради измена и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет Дневник)

18. Одлука о Програму стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада

19. Одлука о изменама Одлуке о помоћи за озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке

20. Одлука о измени Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

21. Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода

22. Одлука о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2021. години

23. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину

24. Решење о давању сагласности на Одлуку о Програму инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада

25. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину

26. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад:“Озелењавање градова – развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије“ за 2021. годину

27. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2021. годину

28. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину

29. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину

30. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину

31. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину

32. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину

33. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину

34. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину

35. Одлука о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2021. години

36. Одлука о Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2021. годину

37. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину

38. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. годину

39. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2021. годину

40. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину

41. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину

42. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину

43. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2021. годину

44. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину

45. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2021. годину

46. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину

47. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину

48. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину

49. Решење о давању сагласности на Програм рада Међуопштинске радне групе за управљање комуналним отпадом за 2021. годину

50. Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2021. годину

51. Решење о давању сагласности на Програм рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2021. годину

52. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину

53. Извештај о спровођењу Програма заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године и реализацији Акционог плана за спровођење Програма заштите животне средине Града Новог Сада (2015-2019)

54. Одлука о допуни Програма заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године

55. Решење о давању сагласности на Одлуку Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу Пословни инкубатор Нови Сад – Business incubator Novi Sad о расподели добити за 2019. годину

56. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“, Нови Сад

– Решење о именовању вршиоца дужности директора Апотеке Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Туристичке организације Града Новог Сада

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Туристичке организације Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности два члана Управног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада

– Решење о именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада

– Решење о именовању два члана Школског одбора Електротехничке школе „Михајло Пупин“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању председника и члана Комисије за спровођење конкурса за избор директора