По већ устаљеној пракси данас су суграђани имали прилику да пред Комисијом за представке и предлоге изнесу своје представке са проблемима које покушавају да реше.

Према речима житељке Кисача, која се данас обратила Комисији, она и њена ћерка се налазе у веома тешкој материјалној ситуацији. Како је навела, њихова кућа је оронула услед поплава још пре 20 година, али оне нису биле у могућности да је санирају. Како и сама каже, од Града им је био додељен грађевински материјал за санацију, али не довољно, а оне нису биле у могућности да самостално учествују, тако да је кућа временом постала потпуно неусловна за становање. Она наводи да се у више наврата обраћала надлежним институцијама за помоћ, као и то да су у Граду имали разумевања за њихов проблем.

Председница Комисије је предложила, а чланице и чланови једногласно прихватили предлог, да се упути допис Градској управи за социјалну и дечију заштиту, како би се на најбољи начин пронашло решење за пружање неопходне помоћи овој житељки Кисача.

На представку раније поднету Комисији у вези са инфраструктурним опремањем Цетињске улице, пристигао је одговор из Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције у којем стоји да је Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину предвиђена израда Техничке документације канализације отпадних вода јужно од улице Марије Бурсаћ у Адицама. Након израде техничке документације и прибављања сагласности власника парцела на којима су радови планирани, може се приступити изградњи канализационе мреже на наведеној локацији, што представља предуслов да се приступи изградњи саобраћајних површина и постављању јавне расвете. Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину није планирано решавање имовинско-правних односа на предметном локалитету, али ће се исто у наредном периоду разматрати и планирати спрам расположивих средстава у буџету Града.