Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку на данашњој седници већином гласова су усвојили Предлог плана детаљне регулације дела радне зоне Север IV северно од инфраструктурног коридора у Новом Саду, Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације блокова уз Булевар Европе у Новом Саду и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Данила Киша број 21).

 На данашњој седници прихваћени су предлози одлуке о додели стамбене подршке куповином станoва у јавној својини Града Новог Сада и то за, једночлано домаћинство, трочлано домаћинство, четворочлано домаћинство, петочлано и шесточлано и веће домаћинство.

Савет је усвојио и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, XII Месној заједници „Јужни Телеп“, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Детелинара“ и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Музеју Града Новог Сада, Петроварадин.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада, о којем ће одборници расправљати на следећој седници Скупштинe заказаној за 8. фебруар.