Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова усвојили Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2020. годину, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова – развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије“, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године, Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2020. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године и Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину.

Савет је прохватио извештаје о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности новосадских јавно комуналних предузећа за 2020. годину и то „Лисја“, „Чистоће“, „Зоохигијене и Ветерине Нови Сад“, „Градског зеленила“, „Тржнице“, „Водовода и канализације“,  „Паркинг сервиса“ и  „Стана“.

Усвојен је Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2020. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године, Извештај о реализацији Програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину – текуће субвенције, Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2020. години за период јануар – децембар 2020. године и Годишњи ликвидациони извештај са стањем на дан 31. децембра 2020. године Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду – у ликвидацији, број: 41/2021 од 10.03.2021. године.

На данашњој седници усвојен је Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад о процени вредности капитала Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Нови Сад за 2021. годину, Предлог одлуке којом се предлаже отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде и то следећих катастарских парцела у К.О. Нови Сад III: парцела бр. 916/1 површине 7ха 67а 09м2, бр. 916/4 површине 25а 50м2 и бр. 916/10 површине 3ха 01а 70м2, као и Предлог одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада, непосредном погодбом, СТР Invest DOO Beograd – Novi Beograd, привредно друштво са регистрованим пословним седиштем у Београду,  Булевар Зорана Ђинђића 64а, Нови Београд (МБ: 21287172, ПИБ: 110027463), и то грађевинске парцеле број: 898/7 К.О. Нови Сад III, у површини од 126.085 м2, и 923/3 К.О. Нови Сад III, у површини од 86.262 м2 обе у радној зони Север IV, у Новом Саду.

Савет ја на данашњој седници усвојио и предлоге решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Информатика“ Нови Сад о расподели нето добити утврђене према финансијском извештају за 2010, 2011. и 2012. годину, као и Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад.