Чланови Савета за културу и информисање на данашњој седници прихватили су Предлог одлуке о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању бисте академика Богољуба Станковића у Новом Саду.

Према Предлогу одлуке, 3адатак Одбора је да спроведе Одлуку о постављању бисте академика Богољуба Станковића у Новом Саду и обави и друге послове потребне за спровођење Одлуке. Одбор има председника и четири члана које именује Скупштина Града Новог Сада, док ће стручне послове за потребе Одбора обављати Градска управа за културу.

Прихваћени Предлог одлуке упућен је Скупштини Града Новог Сада на разматрање.