Седница Скупштине Града Новог Сада, 13. по реду, одржаће се сутра у Великој сали Скупштине АП Војводине. На предложеном Дневном реду седнице налази се свега шест тачака, а водеће теме односе се на Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину и Предлог одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада у јавну својину Републике Србије, непосредном погодбом, без накнаде. Усвајањем ових тачака стичу се услови за реализацију изградње ковид болнице, инвестиције која је недавно најављена и од значаја је за Републику Србију.

Предлогом одлуке о изменама и допуни Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за ову годину, повећавају се планирани приходи и расходи за финансирање наведеног Програма. Наиме, због опште епидемиолошке ситуације и потребе да се неодложно створе предуслови за покретање поступка јавне набавке радова на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром за потребе опремања локалитета ковид болнице на Мишелуку III, неопходно је да се кроз Програм уређивања грађевинског земљишта обeзбеди 250 милиона динара.

Другом тачком, Предлогом одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада у јавну својину Републике Србије, предвиђено је да се неизграђено грађевинско земљиште у КО Петроварадин отуђи непосредном погодбом, без накнаде, у јавну својину Републике Србије ради реализације пројекта од значаја за Републику Србију – изградњу ковид болнице.

На предложеном Дневном реду предстојеће седнице налази се још и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града, Месној заједници „7. јули“, потом Годишњи извештај о раду Стамбене агенције Града Новог Сада за 2020. годину, те Годишњи ликвидациони извештај са стањем на дан 31. децембар 2020. године ЈП „Пословни простор“ у ликвидацији. Одборници и одборнице расправљаће и о појединим кадровским решењима, које је припремила Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада.

Седница новосадског парламента, због поштовања епидемиолошких мера, одржаће се у великој сали Скупштине АП Војводине.