Чланови Савета за спорт и омладину на данашњој седници једногласно су прихватили Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину.

Како је на данашњој седници речено, разлог за измену Програма пословања Јавног предузећа ,,Спортски и пословни центар Војводина Нови Сад“ за 2021. годину су одобрена средства од Министарства трговине, туризма и телекомуникација у износу од 30 милиона динара на име финансирања Пројекта „Санација плаже отвореног базена са трибинским простором“.

 Пројектом се предвиђа уклањање свих постојећих слојева керамике, хидроизолације и кошуљице са плаже спољашњег базена и делом трибина. Након демонтираних слојева предвиђа се чишћење откривене конструкције машинским путем. По извршеним припремним радовима, на површину се наносе слојеви репаратурног малтера, излива се  цементна кошуљица на коју се поставља хидроизолациони слој и лепе керамичке плочице по избору инвеститора. Пројектом је такође предвиђено озелењавање кровних башта изнад трибина отвореног базена.

Прихваћени Предлог решења упућен је Скупштини Града Новог Сада на даље разматрање.