Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку, на данашњој седници, прихватили су Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет у западном делу насељеног места Футог) и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници прихваћени су и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Месној заједници „Ветерник“ и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Месној заједници „Вера Павловић“. Поменути предлози такође су упућени новосадској Скупштини разматрање.