На данашњој седници Савета за културу и информисање већином гласова прихваћен је Предлог програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима које уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду.

Предлогом програма, утврђено је да ће се средства за извођење радова и услуга користити у складу са Финансијским планом и Програмом рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада за 2021. годину, у оквиру конзерваторско -рестаураторских и грађевинско занатских радова и стручног и конзерваторског надзора на одређеним објектима у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња Тврђава са подграђем у Петроварадину, објектима у саставу просторно културно-историјске целине Старо језгро Новог Сада, просторно културно-историјске целине Алмашки крај у Новом Саду, на споменику културе Успенској цркви у Новом Саду, споменику културе Српској православној цркви Св. Апостола Томе у Ковиљу, споменику културе ,,Шпилерова кућа“ у Петроварадину, на објекту у Степановићеву, у Улици Милунке Савић број 4, објектима у Новом Саду у целини Блок Михајла Пупина и Илије Огњановића и на објектима у Улици Јована Ђорђевића и Владике Платона.

Предложени су радови на објектима у границама културног добра просторно културно-историјске целине Старо језгро Новог Сада који до сада нису били обухваћени ранијим програмима обнове фасада, а валоризовани су као објекти од посебне вредности и њихова заштита је од посебног значаја за очување идентитета градитељског наслеђа старог језгра града – речено је на седници приликом образлагања.