Седница Скупштине Града Новог Сада одржаће се сутра у Великој сали Скупштине АП Војводине. На предложеном Дневном реду седнице налази се 11 тачака, а прва тачка односи се на Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2020. годину.

Одборници и одборнице требало би да разматрају и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама овогодишњег Програма пословања Спенса, чијом се изменом предвиђа санација плаже отвореног базена са трибинама. Од комуналних тема, на седници ће се расправаљати и о Предлогу одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у овој години, чиме се повећавају средства за израда техничке домументације за изградњу трансфер станица у Региону за управљање комуналним отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас.

На предложеном Дневном реду нашао се и Предлог програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима које уживају претходну заштиту у Граду Новог Саду, потом Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Футог, локалитет у западном делу Футога, као и Предлози решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада месним заједницама „Ветерник“ и „Вера Павловић“.

Одборници и одборнице расправљаће и о кадровским решењима, као и о Предлозима одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних комуналних предузећа „Новосадска топлана“, „Тржница“ и „Стан“.

Седница новосадског парламента, због поштовања епидемиолошких мера, одржаће се у великој сали Скупштине АП Војводине.