На данашњој седници Савета за културу и информисање на дневном реду је било разматрање мишљења Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад и Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада поводом поднете Иницијативе Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва за постављање бисте др Петра Шварца у Новом Саду.

Како је речено, Секција за уметност, културу и хуманост Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва заједно са Научним друштвом за историју здравствене културе Војводине, покренула је иницијативу за подизање спомен бисте др Петра Шварца испред Пастеровог завода у Новом Саду, а Јавно предузеће „Урбанизам“ и Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада су дали позитивно мишљење на овај захтев.

Чланице и чланови Савета за културу и информисање већином гласова су прихватили иницијативу и утврдили Предлог одлуке о постављању бисте др Петра Шварца, која ће бити упућена на наредну седницу Скупштине Града на усвајање.