Члановима  Комисије за представке и предлоге, на данас одржаној седници, писмено се обратио суграђанин са предлогом за спровођење акције за напуштање веома штетне и честе праксе возача моторних возила, да приликом заустављања не прекидају рад мотора. Комисија је донела закључак да ово питање није у надлежности ни Града Новог Сада ни градских управа и такав одговор ће и упутити подносиоцу предлога.

Писмену представку поднела је и једна суграђанка. Она наводи да је исту представку поднела МЗ Југовићево и ради се о томе да је потребно да се уради пешачка стаза од Авијатичарске до улице Јанка Чмелика. Чланови Комисије су донели закључак да се ова представка упути МЗ Југовићево и Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције.

На истој седници, разматран је пристигли одговор Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције који се односи на одржавање Варадинског моста. У Одговору је наведено да су у току 2019. године извршени радови на поправци оштећених металних и гумених делова на дилатационим спојницама на коловозу моста, а у октобру прошле године санирана је ограда моста. У току је поступак решавања права својине над Варадинским мостом, чиме ће се створити услови да се у буџету Града Новог Сада могу планирати средства и за значајније радове на одржавању моста.