На данашњој седници Савета за особе са инвалидитетом разматрани су Предлог одлуке о решавању стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца на територији Града Новог Сада и Предлог одлуке о измени Одлуке о накнади дела трошкова међумесног превоза ученика који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге јединице локалне самоуправе.

Предлогом одлуке уређују се услови и начин решавања стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца на територији Града Новог Сада, давањем у закуп на одређено време од 10 година, станова који се налазе у вишепородичној стамбеној згради, изграђеној средствима обезбеђеним програмом уређивања грађевинског земљишта, y Улици Станоја Станојевића број 15, у Новом Саду – речено је приликом образлагања.

Предлогом одлуке утврђени су и услови за решавање стамбених потреба и прописано је да право на решавање стамбених потреба имају ратни војни инвалиди из оружаних акција после 17. августа 1990. године, као и ратни војни инвалиди у вези са учествовањем у рату од 24. марта до 26. јуна 1999. године, и чланови породица палих бораца из оружаних акција после 17. августа 1990. године, и у вези са учествовањем у рату од 24. марта до 26. јуна 1999. године, којима је, по том основу, утврђено право на породичну инвалиднину. Ова лица могу да остваре право на решавање стамбене потребе уколико испуњавају услове прописане Одлуком, међу којима и услов да нису укључени у интеграциони или повратнички програм који спроводи Комесаријат за избеглице и миграције, као и да немају непокретну имовину на територији Републике Србије или ван ње којом би могли да реше своју стамбену потребу-образложено је на седници.

Одлуком о накнади дела трошкова међумесног превоза ученика који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге јединице локалне самоуправе уређено је, између осталог, да уколико је ученик дете самохраног родитеља, остварује право на накнаду дела трошкова међумесног превоза у висини од 80% од цене превоза – речено је на седници.