Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку на данашњој седници већином гласова усвојили су Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (простор у јужном делу блока између Улице Лазе Нанчића и Булевара Европе), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова уз улицу Корнелија Станковића у Новом Саду (локалитет верског објекта уз Улицу Корнелија Станковића), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет комплекса МУП  на углу Булевара краља Петра I и Улице браће Јовандић) и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (комплекс полицијске станице у Улици Бате Бркића на Новом насељу).

На данашњој седници прихваћени су и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Футог (простор између улица Раде Кондића, Грмечке, Змај Јовине и Његошеве улице), Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора „Ливаде II“ на Алибеговцу у Сремској Каменици, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације новог гробља у Ветернику, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације подручја јужно од главне градске саобраћајнице на Алибеговцу, а западно од Заношког потока у Петроварадину, Предлог одлуке о изради измена и допуна плана детаљне регулације „Дунавски парк“ у Новом Саду (комплекс Дома здравља), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици Војводе Мишића број 6), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Детелинаре између улица Хаџи Рувимове, Илије Бирчанина, Бранка Бајића и Веселина Маслеше у Новом Саду (локалитет на углу улица Веселина Маслеше и Коперникове), Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбене агенције Града Новог Сада и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада ПОСЛОВНОМ ИНКУБАТОРУ-BUSINESS INCUBATOR  ДОО НОВИ САД.