На данашњој седници Савета за заштиту животне средине разматран је и једногласно прихваћен Предлог решења о давању сагласности на Извештај о раду и завршни рачун Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2020. годину.

Приликом образлагања речено је да је Агенција основана ради обављања развојних, стручних и регулаторних послова из области енергетике који су у надлежности Града Новог Сада, као и за послове у области енергетике које Република Србија повери Граду Новом Саду. Агенција се у оквиру своје делатности бави издавањем лиценци за обављање енергетских делатности производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије и снабдевања топлотном енергијом оним енергетским субјектима који послују на територији Града Новог Сада, а који испуњавају услове прописане Законом о енергетици и Правилником о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији. У Агенцији за енергетику Града Новог Сада укупан број запослених на дан 31.12.2020. године је петоро и остао је на истом нивоу као и 2019. године.

Као закључак наведено је да је Агенција за енергетику Града Новог Сада пословну 2020. годину завршила са позитивним резултатом и остварила добит у износу од 852.876,08 динара и да ће у наредном периоду Агенција осим редовних послова, посебну пажњу посветити увођењу система енергетског менаџмента у јавним објектима Града Новог Сада, сарадњи са покрајинским и републичким институцијама око различитих питања из области енергетике и аплицирању код домаћих и међународних фондова у циљу обезбеђивања средстава за реализацију пројеката из области унапређења енергетске ефикасности, употребе обновљивих извора енергије и заштите животне средине.