На данас одржаној седници Савета за образовање разматран је Предлог одлуке о измени Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији Града Новог Сада.

У оквиру образлагања речено је да се Основна музичка школа „Јосип Славенски“ Нови Сад обратила Градској управи за образовање са обавештењем да је у току процедура за отварање издвојеног одељења школе у просторијама Средње техничке школе ,,Милева Марић“ у Тителу, која је и поднела иницијативу за отварање издвојеног одељења Основне музичке школе ,,Јосип Славенски“ Нови Сад, утемељеној на чињеници да постоји значајно интересовање ученика и родитеља за похађање редовног првог циклуса музичког образовања, те да је Тител просторно удаљен од центара где је организовано основно музичко образовање 40-50 километара.

С тим у вези, Скупштина Града Новог Сада је у новембру 2020. године донела Решење о давању сагласности за организовање издвојеног одељења Основне музичке школе ,,Јосип Славенски“ Нови Сад у просторијама Средње техничке школе ,,Милева Марић“ у Тителу, а Покрајинска Влада је донела је Закључак о давању на коришћење непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, Граду Новом Саду, без накнаде, на одређено време, и то две учионице, с могућношћу коришћења свечаног хола ове школе – речено је на седници.

С обзиром да су испуњени сви услови који су били предуслов за организовање издвојеног одељења, приступило се измени Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији Града Новог Сада, а овај Предлог одлуке чланице и чланови Савета за образовање прихватили су већином гласова и он ће бити упућен на наредну седницу Скупштине Града на даље усвајање.